in english

"V***u sä oot lehmä" - Opetushenkilöstön koulutuspäivä la 14.10.2017

 

Ikoinniemen venäjän kielen jatkokurssi (18 h)

 

AVOIN YLIOPISTO 2017 - 2018:

Tarkemmat tiedot julkaistaan viim. elokuun aikana. Aikatauluja ja sisältöjä päivitetään. Ilmoittautuminen touko-syyskuussa!

Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti:

Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op

Johdatus oikeustieteeseen, 2 op -opintojakso

Hallinto-oikeuden perusopinnot, 25 op

Hallinto-oikeuden aineopintojen yksittäisiä opintojaksoja     

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot, 35 op

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi,

25 op

Opetushallinto, 25 op

Siviilioikeuden perusopinnot, 25 op

Siviilioikeuden aineopintojen,35 op yksittäisiä opintojaksoja

Sosiaalityön perusopinnot, 25 op

Työ- ja virkamiesoikeus, 25 op

Työ- ja organisaatiopsykologia, 25 op

Urheilujohtaminen (6 op) -opintojakso

Yleiset oikeusjärjestysopinnot, 60 op

Ympäristöoikeuden perusopinnot, 25 op


Sibelius-Akatemian tutkintovaatimusten mukaisia opintoja Savonlinnan

Musiikkiakatemian ja Nurmeksen kesäakatemian yhteydessä.