in english

Esittely

Kesäyliopistot Suomen koulutusjärjestelmässä

Ensimmäinen kesäyliopisto perustettiin vuonna 1912 Jyväskylään. Siitä lähtien kesäyliopistojen lukumäärä on lisääntynyt niin, että vuonna 2009 toimii 21 kesäyliopistoa eri puolilla Suomea. Suomen kesäyliopistot ry. toimii kesäyliopistojen valtakunnallisena kattojärjestönä. Kesäyliopistojen toiminta-ajatuksena on ollut alusta lähtien akateemisen koulutuksen tuominen alueille, joilla ei ole yliopistoa tai korkeakoulua. Kesäyliopistojen toiminta onkin usein ollut lähtökohtana korkeakoulun saamiselle paikkakunnalle.

Merkittävä muutos kesäyliopistojen asemassa tapahtui vuonna 1999, jolloin kesäyliopistot siirtyivät vapaan sivistystyön lain piiriin. Tämä laki vahvisti kesäyliopistojen identiteettiä yleissivistävän, erityisesti avoimen yliopiston koulutuksen, järjestäjänä.

 

Savonlinnan kesäyliopisto

Savonlinnan kesäyliopisto on toiminut paikkakunnalla jo vuodesta 1964 lähtien. Kesäyliopiston toiminnat ja hallinto ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana valtakunnallisen ja seutukunnan kehityksen mukana.

Vuonna 1990 kesäyliopiston ylläpitäjäksi perustettiin Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys r.y. Perustajajäseniä ovat kahdeksan Savonlinnan seudun kuntaa, Joensuun yliopisto ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koulutusta ja kulttuurielämää sekä elinikäistä oppimista pääasiassa Itä-Savon alueella.

Tänä päivänä Savonlinnan kesäyliopisto pyrkii vastaamaan seutukunnan koulutuksellisiin haasteisiin. Kesäyliopisto tunnetaan erityisesti avoimen yliopisto-opetuksen järjestäjänä. Jäsenkuntiaan kesäyliopisto palvelee tuottamalla niiden tarvitsemaa henkilöstö- ja luottamushenkilökoulutusta.

Kesäyliopisto on myös vahvasti mukana Savonlinnan seudun kulttuuri- ja matkailuyhteistyössä. Erityisesti kesän koulutustapahtumat ja seminaarit houkuttelevat osallistujia runsaasti myös muualta Suomesta ja ulkomailta.

Kesäyliopiston järjestämä koulutus on avointa kaikille opiskelusta kiinnostuneille - ikään tai pohjakoulutukseen katsomatta.

 

Hallinto

Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys r.y:n jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitukset hyväksyvä kunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jota nimitetään johtokunnaksi.

 

Henkilöstö

Kesäyliopiston toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa rehtori. Lisäksi kesäyliopistossa työskentelee koulutussuunnitteluun ja toimistotehtäviin erikoistunutta henkilöstöä.

Kesäyliopisto työllistää vuosittain suuren joukon opettajia, joista useimmat oman toimensa ohella toimivat kesäyliopiston kursseilla opetus- ja ohjaustehtävissä.